Arrangørkorpsene

Mjøsfestivalen er et samarbeidsprosjekt mellom Fredheim, Gjøvik og Vardal skolekorps.

Fredheim skolekorps

Fredheim Skolekorps ble stiftet 8. mars 1976, og tilhører Fredheim skolekrets i Nordbyen i Gjøvik. Korpset består av brassbesetning.

Fredheim har ca 50 medlemmer mellom 8 og 19 år gamle. Hovedkorpset øver mandager og torsdager på Fredheim barneskole. I tillegg til fokus på det musikalske nivået, er også det sosiale miljøet viktig. Det skapes ved at store og små musikanter og voksne er sammen på tvers av alderstrinn, i pausene hvor det alltid er servering, på seminarer, konkurranser og turer hvor vi spiller og har det gøy. Korpset drar på tur hvert eneste år, annenhver innenlands og utenlandstur.

Vi blir godt lagt merke til på grunn av våre unike uniformer, bestående av busserull og nikkers. Det er ikke bare uniformene som gjør at man får øye på Fredheim skolekorps; Korpset holder et høyt musikalsk nivå. Vi deltar på mange konkurranser og arrangementer, der vi har oppnådd mange gode resultater.

Mer om korpset finner du på www.fredheimskolekorps.no

Gjøvik skolekorps – Musikk er gøy

Gjøvik skolekorps består av et janitsjar korps og en drilltropp og hører til i Gjøvik sentrum. Korpset ble stiftet i 1990 og rekrutterer sine medlemmer hovedsaklig fra Kopperud skole, Gjøvik skole, Vindingstad skole og Steinerskolen. I Gjøvik Skolekorps setter vi det sosiale veldig høyt, og vi drar gjerne ut og finner på noe sammen, selv utenom spillinga.

Fokus på spilleglede og det sosiale miljø

Mer om korpset finner du på www.gjovik-skolekorps.no

Vardal skolekorps – Kult i korps!

Vardal skolekorps (VSK) ble stiftet 21. oktober 1954 og hører til på Gjøvik. Skolekorpset disponerer egne lokaler i kjelleren på Blomhaug skole, og har øvelser hver tirsdag i gymsalen. Korpset har ca 60 aktive medlemmer.

Korpset har et flott sosialt miljø som er helt essensielt for å lykkes også med det faglige. Vi har en aktiv foreldregruppe som bidrar positivt i den retning, bl.a. med servering ved alle tilstelninger korpset har i tillegg til på utvalgte øvelser.

Korpset er aktivt og deltar i konkurranser og reiser på turer. VSK prøver å få til en lengre sommertur annenhvert år. I mellomliggende år organiserer vi en kortere tur der vi reiser og er borte sammen en helg. Korpset holder høy musikalsk kvalitet og er også rimelig god i marsjering.

Mer om korpset finner du på facebooksiden.

Sponsorer og bidragsytere

Gjøvik kommune
Dialecta Kommunikasjon AS
NMF