Konkurranseregler

Programkonkurranse/underholdningskonkurranse.

 • Korpsene kan kun stille med faste medlemmer som inneværende sesong fyller 19 år eller er yngre.
 • Hvert korps spiller et variert, underholdende og allsidig program.
 • Hvert korps har maksimum 15 minutter til rådighet på scenen fra første nummer starter til siste nummer slutter, altså inkludert pause mellom hvert nummer.
 • Korpsene får anvist rom for minimum 15 minutters oppvarming før de går på scenen. Det tillates ikke oppvarming på scenen.
 • Dommerne sitter i salen under konkurransen. 2 musikkdommere har 100 poeng til disposisjon for bedømming av den musikalske utførelsen. I tillegg har musikkdommerne 10 poeng til disposisjon for bedømming av programmets musikalske sammensetning. Ved lik poengsum er det poengsum for musikalsk utførelse som avgjør rekkefølgen.
 • De tre beste korpsene premieres, øvrige deltakere får diplom med spesifisert poengsum. Dommerne skriver korte kommentarer for hver komposisjon korpene spiller. Disse deles ut til korpset eller ettersendes.
 • Brassband og janitsjarkorps stiller i samme klasse.

Tilgjengelig slagverksutstyr i konkurransen:

 • A2
 • klokkespill
 • vibrafon
 • xylofon
 • 3 pauker
 • trommesett
 • skarptromme
 • stortromme
 • stikkebrett
 • congas
 • bongotrommer

Alt av stikker og klubber må medbringes av korpset.

Sponsorer og bidragsytere

Gjøvik kommune
Dialecta Kommunikasjon AS
NMF