Konkurranseregler

Programkonkurranse/underholdningskonkurranse.

  • Korpsene kan kun stille med faste medlemmer som inneværende sesong fyller 19 år eller er yngre.
  • Hvert korps spiller et variert, underholdende og allsidig program.
  • Hvert korps har maksimum 20 minutter til rådighet på scenen fra første nummer starter til siste nummer slutter, altså inkludert pause mellom hvert nummer.
  • Korpsene får anvist rom for minimum 15 minutters oppvarming før de går på scenen. Det tillates ikke oppvarming på scenen.
  • Dommerne sitter i salen under konkurransen. 2 musikkdommere har 100 poeng til disposisjon for bedømming av den musikalske utførelsen. I tillegg har musikkdommerne 10 poeng til disposisjon for bedømming av programmets musikalske sammensetning. Ved lik poengsum er det poengsum for musikalsk utførelse som avgjør rekkefølgen.
  • De tre beste korpsene premieres, øvrige deltakere får diplom med spesifisert poengsum. Dommerne skriver korte kommentarer for hver komposisjon korpene spiller. Disse deles ut til korpset eller ettersendes.
  • Brassband og janitsjarkorps stiller i utgangspunktet i samme klasse, med mindre det er mange deltagere av hver kategori slik at det er mulig å stille i separate besetningsklasser.
Sponsorer og bidragsytere

Gjøvik kommune
Dialecta Kommunikasjon AS
NMF